Banner
首页 > 商务风采

                    营销顾问-林子默

                        营销顾问-李悦

                     营销顾问-李小报

 

                     营销顾问-蒋晓

 

                      营销顾问-毛伟佳

 

                       营销顾问-张佳佳

 

               

                       营销顾问-毛伟佳

 

             

                      销售经理-林波

 

             

                        营销顾问-陈峰

 

             

                       营销顾问-甘闽徽

 

             

                        营销顾问-张子豪

 

             

                        营销顾问-李丹

 

             

                         营销顾问-倪为  

 

             

                       销售经理-刘飞虎

 

             

                       营销顾问-王青青

 

             

                      销售经理-林波

 

             

                     营销顾问-林子默

 

              

                       营销顾问-周熙阳

 

             

                       营销顾问-陈庭芳

 

             

                      营销顾问-孙宸希

 

             

                       营销顾问-俞小英

 

             

                      营销顾问-甘闽徽

 

             

                      营销顾问-毛伟佳

 

             

                            营销顾问-李鹏