Banner
朋友圈广告

朋友圈广告

产品详情

以类似朋友的原创内容形式在用户朋友圈进行展示的原生广告。

                                       通过整合亿级优质用户流量,朋友圈广告为广告主提供了一个国内稀缺的互联网社交推广营销平台。

                                                                                                  详情见: e.qq.com

询盘